KULTURNO-ZABAVNE AKTIVNOSTI 

provode se kroz:


-kreativnu grupu ( ručniradovi,  likovno  izražavanje,  modeliranje…)

-izložbe radova korisnika u Domu i izvan Doma 

 (Muzej Grada Trogira- „Vrata grada-vrata duše“

-organiziranje priredbi, proslava, koncerata u Domu 

 (Mali Cakavci, KUD Kvadrilja, Vinko Coce…)

-proslava rođendana i obilježavanje blagdana

-sudjelovanje korisnika na kulturno zabavnim manifestacijama koje se održavaju u Gradu 

 Trogiru (Trogirsko kulturno ljeto, izložbe u Muzeju Grada, koncerti, Trogirski karneval…)

-uključivanje korisnika u gradsku knjižnicu