druzenje-korisnika-u-organiziranom-stanovanju3

Natječaj za višeg asistenta u organiziranom stanovanju

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos :

 1. Viši asistent u organiziranom stanovanju (m/ž) – sedam izvršitelja, rad na određeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad od jednog mjeseca,

Mjesto rada: Trogir

Uvjeti:  – srednjoškolsko obrazovanje,

 • - jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • - tečaj za njegu,
 • - dokaz da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu obvezno priložiti:

 1. a) životopis
 2. b) preslik svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju i položenom tečaju za njegovateljicu,
 3. c) preslik domovnice i/ili osobne iskaznice
 4. d) potvrdu o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,
 5. e) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 6. f) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jednog mjeseca.

 

 1. Asistent u organiziranom stanovanju (m/ž) – devet izvršitelja, rad na određeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad od jednog mjeseca.

Mjesto rada: Trogir

Uvjeti:  – osnovnoškolsko obrazovanje,

 • - tečaj za njegu,
 • - jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • - dokaz da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu obvezno priložiti:

a) životopis

 1. b) preslik svjedodžbe osnovne škole i položenom tečaju za njegovateljicu,
 2. c) preslik domovnice i/ili osobne iskaznice
 3. d) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne stariju od objave natječaja
 4. e) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jednog mjeseca.
 5. f) potvrdu o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

Dom za odrasle osobe Trogir,

Tina Ujevića 11, 21220 Trogir,

»Za natječaj –  viši asistent/asistent»

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Dom za odrasle osobe Trogir pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Dom za odrasle osobe Trogir