image18

”Dječji osmijeh” u Trogiru

U Trogiru je 26.ožujka 2014 otvoren poludnevni boravak za djecu s teškoćama u razvoju “Dječji osmijeh”.

Riječ je o projektu Udruge tjelesnih invalida TOMS koji je sa 135.000 eura, ili 90 posto novca iz europskog socijalnog fonda, sufinancirao EU. Na prigodnoj svečanosti vrpcu su presjekli trogirski gradonačelnik Ante Stipčić i korisnik centra Josip Žarković. Predsjednik TOMS-a Ivica Bašić istaknuo je kako su, zajedno s partnerima, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Gradom Trogirom i Pučkim otvorenim učilištem, ideju da spomenutoj djeci osiguraju mjesto gdje će dobiti kvalitetnu i stručnu pomoć, uz koju će sretnije i lakše odrastati, razradili u projekt koji su Europskoj komisiji predali 2011. godine, a u srpnju 2013. potpisali su ugovor u sklopu IPA komponente. Bašić se pohvalio da je njegova udruga prva u Trogiru koja je dobila novac iz fondova EU-a.

Centar je za sada namijenjen za 48 korisnika, ne samo iz Trogira, nego i iz susjednih općina, Segeta, Okruga i Marine, od kojih će 24 korisnika biti stalni, a ostali povremeni. Za rad s njima educirale su se četiri invalidne osobe u koje su velik diop praktičnog rada među inima odradile u Domu za psihički bolesne odrasle osobe. Osim boravka, djeci će logoped i defektolog pružati i dodatne usluge kao što su govorne terapije i rehabilitacija, a i roditelji će dobivati stručne savjete. Centar će raditi u dvije smjene: od 7 do 15 sati i 14 do 20 sati.

U ime Ministarstva socijalne politike i mladih Vesna Hibar-Skukan rekla je da je najveća korist otvaranja centra to što će se smanjiti institucionalizacija takve djece, a istodobno će se zaposliti invalidne osobe. Predsjednica Hrvatskog saveza udruga osoba s invaliditetom Jozefina Krajnčec pohvalila je rad trogirske udruge kazavši kako je TOMS jedna od triju najuspješnijih takvih udruga u Hrvatskoj. Gradonačelnik Stipčić rekao je kako “Dječji osmijeh” znači ljubav prema svoj djeci s teškoćama u razvoju. Nakon otvorenja ”Dječjeg osmijeha” gospođe Vesna Hribar-Skukan i Jozefina Krajnčec su u društvu Ivice Bašića posjetile i Dom za psihički bolesne odrasle osobe gdje su ih ravnatelj Dr.Mladen Pavić i menadžment Doma upoznali sa radom, brigom za korisnike, transformacijom i deinstitucionalizacijom, te dobivenim projektom EU koji će poslužiti za samostalno stanovanje-inkluziju korisnika. Dom u Trogiru posjetila je i delelegacija Centra za rehabilitaciju Fra Ante Sekelez iz Vrlike na čelu sa ravnateljicom gospođom Ivanom Klarić-Kukuz u čiji će se Centar izmjestiti 20tak trogirskih korisnika.