eu projekt 1

Završetak EU projekta organiziranog stanovanja

Iako je EU projekt završio, naši korisnici ostaju u stanovima.

Njihov smještaj financira se sredstvima MSPM. Prednosti i izazove Projekta izložili su naši stručni radnici u Domu za odrasle osobe Zemunik. O svojim dojmovima govorili su korisnici koji žive u stanovima.