baner_najam850

Poziv za dostavu ponuda za najam stambenih jedinica 15.03.2023

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA  ZA NAJAM STAMBENIH JEDINICA

 

DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Tina Ujevića 11, Trogir

 

Klasa: 550-00/23-01/214

Ur.br: 534-01-03-23-1

 

Trogir, 15.03.2023.godine

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA NAJAM STAMBENIH JEDINICA

 

 

Dom za odrasle osobe Trogir poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe na dostavu ponuda za najam stambenih jedinica.

Dom Trogir u svrhu pružanja usluge organiziranog stanovanja uz podršku, traži ukupno 2 (dvije) dvosobne stambene jedinice za najam na području Trogira.

Stambene jedinice moraju ispunjavati uvjete prostora za pružanje usluga organiziranog stanovanja sukladno Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22).

Obilazak lokacije je obvezan  prije donošenja odluke.

Ponude se mogu dostaviti za jednu ili više jedinica istovremeno.

Ponudbeni listovi za sastavljanje ponude mogu se preuzeti na web stranici Doma Trogir.

Uz popunjeni Ponudbeni list dostavljaju se i slijedeći dokumenti:

 

–     Dokaz o vlasništvu (vlasnički i posjedovni list)

–     Preslika osobne iskaznice za fizičku osobu, odnosno

–    Izvod iz sudskog registra za pravnu osobu (ne stariji od 6 mjeseci).

–    Potvrda iz Porezne uprave da najmodavac nema dugovanja prema RH po      osnovi javnih davanja

 

Ugovor o najmu sklapa se sa odabranim ponuditeljem na razdoblje dok traje EU Projekt „Povratak u samostalnost“.

 

Cijenjene ponude sa obveznom naznakom „Ponuda za najam stana – ne otvaraj“ molimo dostavite  najkasnije do 23.03.2023. na adresu:

 

Dom za odrasle osobe Trogir

Tina Ujevića 11

  21220 Trogir