baner_najam850

Poziv za dostavu ponuda za najam stambenih jedinica 10.02.2022

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA  ZA NAJAM STAMBENE JEDINICE

DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Tina Ujevića 11, Trogir

Klasa: 550-00/22-01/147

Ur.br: 534-01-03-22-1

Trogir, 10.02.2022.godine

 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA NAJAM STAMBENE JEDINICE

 

Dom za odrasle osobe Trogir poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe na dostavu ponuda za najam stambene jedinice.

Dom Trogir u svrhu pružanja usluge organiziranog stanovanja uz podršku, traži 1 (jedan) trosobni stan sa tri sobe, kuhinjom, trpezarijom, dnevnim boravkom, WC-om i kupaonicom, zaseban mjerni sat struje i zaseban mjerni sat vode, jedno parking mjesto i vrt za najam na području grada Trogira.

Stan mora ispunjavati uvjete prostora za pružanje usluga organiziranog stanovanja sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (N.N. br. 40/14, 66/15, 56/20, 28/21, 144/21).

Obilazak lokacije je obvezan  prije donošenja Odluke.

Ponudbeni list za sastavljanje ponude može se preuzeti na web stranici Doma Trogir.

Uz popunjeni Ponudbeni list dostavljaju se i slijedeći dokumenti:

–     Dokaz o vlasništvu (vlasnički list)

–     Preslika osobne iskaznice za fizičku osobu, odnosno

–    Izvod iz sudskog registra za pravnu osobu (ne stariji od 6 mjeseci).

–    Potvrda iz Porezne uprave da najmodavac nema dugovanja prema RH po      osnovi javnih davanja

Ugovor o najmu sklapa se sa odabranim ponuditeljem na razdoblje do 20 (dvadeset) mjeseci, odnosno dok traje EU Projekt „Povratak u samostalnost“.

Cijenjene ponude sa obveznom naznakom „Ponuda za najam stana – ne otvaraj“ molimo dostavite  najkasnije do 18.02.2022. na adresu:

Dom za odrasle osobe Trogir
Tina Ujevića 11
21220 Trogir