img-20191022-wa0005

Državno natjecanje u boćanju za korisnike domova za odrasle osobe u Motovunu

Korisnici našeg Doma u pratnji radne terapeutkinje, glavne sestre i ravnatelja, otputovali su u Motovun gdje su sudjelovali na Državnom natjecanju u boćanju za korisnike domova za odrasle osobe. Sudjelovanje korisnika na ovakvim i sličnim manifestacijama od velike je važnosti za psihosocijalni napredak korisnika, kao i za senzibiliziranje javnosti o mogućnostima korisnika domova za odrasle osobe. Uz moto, kako je važno sudjelovati, a ne pobijediti, naši korisnici su ostvarili dobar rezultat i vratili se u Trogir s lijepim iskustvom i uspomenama na druženje u Motovunu.

 

novi-namjestaj-ministarstvo

Novi namještaj u Domu

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je osiguralo novi namještaj za spavaonice korisnika kako bi poboljšali kvalitetu življenja u Domu.

 

druzenje-korisnika-u-organiziranom-stanovanju2

Druženje korisnika u organiziranom stanovanju

S obzirom da Dom za odrasle osobe Trogir trenutno ima 20 korisnika smještenih u stambenim jedinicama organiziranog stanovanja važno nam je često organizirati druženje i susrete u zajednicama korisnika, kao i zajedničke proslave rođendana i drugih važnih datuma za korisnike organiziranog stanovanja.

hodocasce-u-sinj2

Hodočašće u Sinj

Povodom blagdana Velike Gospe za sve zainteresirane korisnike organiziran je izlet u Sinj i odlazak na svetu misu. Korisnici su po završetku mise u pratnji s ravnateljem, socijalnom radnicom i psihologinjom otišli u obilazak grada te zatim na kavu i sladoled.

img-20190730-wa0023

Posjeta volonterske udruge iz Nizozemske

Ovaj tjedan Dom za odrasle osobe Trogir su posjetile volonterke iz udruge JOSKO iz Nizozemske i provele sedam dana volontirajući u našoj ustanovi.

 

Aktivnosti koje su volonterke provodile bile su uglavnom društveno-zabavnog tipa, a osmišljavali smo ih u skladu sa željama i mogućnostima naših korisnika. Najčešće zastupljene aktivnosti bile su društvene igre, ples, pjevanje i izrada crteža i slika.

Dolazak volontera pozitivno utječe na naše korisnike, koji su već navikli da volonteri dolaze tijekom ljetnih mjeseci i željno ih iščekuju. Iako postoji određena jezična barijera, interakcija između naših korisnika i volontera bude iznimno srdačna. Naime, pristupačnost, mladost i energija koju donose volonteri uljepšava svakodnevnicu naših korisnika i djeluje motivirajuće na naše korisnike.

klasicna-spavaca-soba

Poziv za dostavu ponude – za nabavu namještaja

DOM  ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Tina Ujevića 11, Trogir

 

Klasa:550-00/19-01/479

Ur.br:534-01-03-19-1

 

Trogir, 19. lipnja 2019.g.

 

Naručitelj Dom za odrasle osobe Trogir započinje postupak za nabavu namještaja za potrebe korisnika, evidencijski broj nabave 4 /19, te Vam upućuje

 

                                               POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

 

 

Ovaj postupak Naručitelj provodi sukladno čl.15. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16) i Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Doma za odrasle osobe Trogir (Kl: 550-00/18-00/352, Ur.br: 534-01-1) od 20. lipnja 2018.g.

 

  1. Podaci o naručitelju

Naziv: Dom za odrasle osobe Trogir

Sjedište: Tina Ujevića 11, 21220 Trogir

OIB: 50259535567

e-mail: korisnik534@mdomsp.hr

fax: 021/796-439

tel: 021/881-522, 885-203

 

  1. Podaci o predmetu nabave:

Naziv predmeta nabave: Namještaj

Opis: Predmet nabave je namještaj za opremanje soba za smještaj korisnika – kreveti, ormari i noćni ormarići, prema traženim uvjetima određenim tehničkom specifikacijom i pozivnom dokumentacijom koje su sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponude.

U cijenu ponude moraju biti uključeni dostava i montaža opreme na mjestu isporuke.

Procijenjena vrijednost nabave: 198.000,00 kn bez PDV-a.

Mjesto i vrijeme isporuke: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220  Trogir, isporuka u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, u vremenu od 07.00 do 13.00 sati

Kriterij odabira ponude: najniža cijena.

Plaćanje: u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa

 

  1. Podaci o ugovoru:

Nakon zaprimanja suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na provedeni postupak nabave, donosi se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i zaključuje se Ugovor.

Sastavni dio Ugovora čine troškovnik sa specifikacijom i ponudbeni list koji se nalaze u prilogu ovog Poziva.

 

  1. Razlozi isključenja ponuditelja:

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Dokaz: potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

 

  1. Obvezni sadržaj ponude:

–  Ponudbeni list (prilog 1) – ispunjen, ovjeren i potpisan od ovlaštene osobe

  • Troškovnik (prilog 2) – ispunjen, ovjeren i potpisan od ovlaštene osobe
  • Potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana otvaranja ponuda
  • Dostava uzoraka uz ponudu do isteka roka za dostavu ponuda
  1. Dostava ponude:

Ponude se dostavljaju poštom ili neposredno na adresu Naručitelja:

 

Dom za odrasle osobe Trogir

Tina Ujevića 11, 21220 Trogir

 

Pisana ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj se upisuje: naziv naručitelja, naziv ponuditelja, naziv predmeta nabave i naznaka „ne otvaraj“.

Rok za dostavu ponude je 24. lipnja 2019.g. do 13.00 h.

 

 

 

Ravnatelj:

 

mr.sc. Nenad Belas