Entries by zadarweb

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR Upravno vijeće KLASA: 550-00/23-01/647 UR.BROJ: 2184-9922-23-1   Trogir, 29.08.2023. Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine. br.76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članaka 204.i 205. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23), te članka 38. Statuta Doma za odrasle osobe […]

Natječaj za njegovatelj/ica

NATJEČAJ za prijem u radni odnos : Njegovatelj/ica – jedan izvršitelj, rad na neodređeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad od jednog mjeseca. Mjesto rada: Trogir Uvjeti: –  završeno osnovnoškolsko obrazovanje, –  položen tečaj za njegu, – dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi. Uz prijavu obvezno […]

Natječaj za zastupnika u organiziranom stanovanju (rad na određeno)

NATJEČAJ za prijem u radni odnos : Stručnog radnika I. vrste – zastupnika u organiziranom stanovanju (m/ž) – jedan izvršitelj, rad na određeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad od šest mjeseci. Mjesto rada: Trogir Uvjeti:  – diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti,        socijalnog rada ili psihologije, – položen stručni ispit, – položen […]

Natječaj za medicinsku sestru/tehničar

NATJEČAJ za prijem u radni odnos : Medicinska sestra/tehničar (m/ž) – jedan izvršitelj/ica, rad na neodređeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad dva mjeseca, Mjesto rada: Trogir Uvjeti:  – srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara, – položen stručni ispit, – odobrenje za samostalan rad, – poznavanje rada na računalu, – dokaz da ne postoji zapreka […]

Poziv za dostavu ponuda za najam stambenih jedinica 15.03.2023

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA  ZA NAJAM STAMBENIH JEDINICA   DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR Tina Ujevića 11, Trogir   Klasa: 550-00/23-01/214 Ur.br: 534-01-03-23-1   Trogir, 15.03.2023.godine     POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NAJAM STAMBENIH JEDINICA     Dom za odrasle osobe Trogir poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe na dostavu ponuda za najam stambenih jedinica. […]

Natječaj za medicinsku sestru/tehničar

NATJEČAJ za prijem u radni odnos : Stručni radnik II. vrste-medicinska sestra/tehničar (m/ž) – jedan izvršitelj/ica, rad na neodređeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad tri mjeseca, Mjesto rada: Trogir Uvjeti:  – preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, – položen stručni ispit, – odobrenje za samostalan rad, – poznavanje rada na računalu, – […]

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja II dio

DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR Upravno vijeće Klasa:550-00/22-01/780 Ur br:2184-9922-22-1 Trogir, 01.09.2022.g.                                                                                        […]

Odluka o poništenju natječaja za imenovanja ravnatelja 2022

DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR Upravno vijeće  Klasa: 550-00/22-01/765 Ur.br.: 2184-9922-22-1 Trogir, 26.08.2022.g. Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Trogir na svojoj sjednici dana 26.08.2022.g. donosi:        O  D  L  U  K  U o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice     I     Poništava se raspisani natječaj za izbor i […]

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR Upravno vijeće Klasa:550-00/22-01/737 Ur br:2184-9922-22-1 Trogir, 11.08.2022.g.                                                              Predmet: Objava raspisivanja natječaja za izbor i  imenovanje ravnatelja Doma za odrasle osobe […]

Natječaj za medicinsku sestru/tehničar

NATJEČAJ za prijem u radni odnos : Medicinska sestra/tehničar (m/ž) – jedan izvršitelj/ica, rad na neodređeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad dva mjeseca, Mjesto rada: Trogir Uvjeti:  – srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara, – položen stručni ispit, – odobrenje za samostalan rad, – poznavanje rada na računalu, – dokaz da ne postoji zapreka […]