medicinska-sestra-shutter

Natječaj za medicinsku sestru/tehničar

NATJEČAJ za

STRUČNI RADNIK II. VRSTE – MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

 

Radno mjesto
Broj: 2049493

Mjesto rada: TROGIR, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 7.10.2021

Natječaj vrijedi do: 14.10.2021

 

Posloprimac
Razina obrazovanja:

  • Srednja škola 4 godine
  • Viša ili prvostupanjska

Radno iskustvo: 1 godinu

Ostale informacije:

1.STRUČNI RADNIK II. VRSTE – MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

Stručna sprema:
•preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva

Posebni uvjeti:
•položen stručni ispit,
•odobrenje za samostalan rad,
•poznavanje rada na računalu,
•dokaz da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu obvezno priložiti:

a) životopis
b) diplomu ili ovjereni preslik diplome,
c) domovnicu ili ovjereni preslik domovnice ili preslik osobne iskaznice
d) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
e) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec.
f) potvrdu o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Dostupni dokazi Ministarstva hrvatskih branitelja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir, »Za natječaj – zastupnik«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Dom za odrasle osobe Trogir pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Poslodavac
Poslodavac: DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Kontakt:

  • pismena zamolba: Tina Ujevića 11, Trogir