druzenje-korisnika-u-organiziranom-stanovanju3

Natječaj za asistenta u organiziranom stanovanju

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos :

 1. Asistent u organiziranom stanovanju (m/ž) – tri izvršitelja, rad na određeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad od tri mjeseca.

Mjesto rada: Trogir

Uvjeti:  – osnovnoškolsko obrazovanje,

 • - tečaj za njegu,
 • - jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • - dokaz da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu obvezno priložiti:

 1. a) životopis
 2. b) preslik svjedodžbe osnovne škole i položenom tečaju za njegovateljicu,
 3. c) preslik domovnice i/ili osobne iskaznice
 4. d) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 5. e) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec.
 6. f) potvrdu o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir, »Za natječaj – asistent«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Dom za odrasle osobe Trogir pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Dom za odrasle osobe Trogir

download

Natječaj za administrativnog referenta i asistenta

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos :

 1. Administrativni referent (m/ž) – jedan izvršitelj, rad na određeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad tri mjeseca,

Mjesto rada: Trogir

Uvjeti:  – srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog ili društvenog usmjerenja,

 • - jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • - samostalna upotreba računala,
 • - dokaz da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu obvezno priložiti:

 1. a) životopis
 2. b) preslik svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju,
 3. c) preslik domovnice i/ili osobne iskaznice
 4. d) potvrdu o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,
 5. e) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 6. f) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec.
 1. Viši asistent u organiziranom stanovanju (m/ž) – dva izvršitelja, rad na određeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad od tri mjeseca,

Mjesto rada: Trogir

Uvjeti:  – srednjoškolsko obrazovanje,

 • - jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • - tečaj za njegu,
 • - dokaz da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu obvezno priložiti:

 1. a) životopis
 2. b) preslik svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju i položenom tečaju za njegovateljicu,
 3. c) preslik domovnice i/ili osobne iskaznice
 4. d) potvrdu o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,
 5. e) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 6. f) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec.

 

 

 1. Asistent u organiziranom stanovanju (m/ž) – dva izvršitelja, rad na određeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad od tri mjeseca.

 

Mjesto rada: Trogir

 

Uvjeti:  – osnovnoškolsko obrazovanje,

 • - tečaj za njegu,
 • - jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • - dokaz da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

 

Uz prijavu obvezno priložiti:

 

 1. a) životopis
 2. b) preslik svjedodžbe osnovne škole i položenom tečaju za njegovateljicu,
 3. c) preslik domovnice i/ili osobne iskaznice
 4. d) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja
 5. e) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec.
 6. f) potvrdu o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,

 

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir, »Za natječaj – asistent«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Dom za odrasle osobe Trogir pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Dom za odrasle osobe Trogir

logo_strukturniiinvesticijski

EU projekt “Povratak u samostalnost”

eu

mr.sc. Nenad Belas, ravnatelj Doma za odrasle osobe Trogir, potpisao je 29. listopada 2020.g. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Povrat u samostalnost“ koji se financira unutar Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.

 

Naziv projekta: “Povratak u samostalnost” (UP.02.2.2.04.0008)

 

Naziv korisnika: Dom za odrasle osobe Trogir
Kratak opis projekta: Projektom “Povratak u samostalnost” obuhvaćeno je 39 osoba s mentalnim oštećenjem za koju se omogućuje usluga organiziranog stanovanja od kojih će 20 biti izmješteno iz institucija. Time će se osigurati ostvarenje prava na život u zajednici, smanjenje diskriminacije i stigmatizacije u društvu za ovu ciljnu skupinu te pridonijeti procesu deinstitucionalizacije i transformacije u Republici Hrvatskoj

 

Cilj projekta: Olakšati pristup životu u zajednici za osobe s mentalnim oštećenjem
Rezultat projekta:

 • unaprijeđena i proširena usluga organiziranog stanovanja

 

Ukupna vrijednost projekta: 11.474.580,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 11.474.580,00 HRK (100%)
Razdoblje provedbe projekta: 29. listopada 2020. do 29. listopada 2023.

 

Za više informacija o projektu:
Dom za odrasle osobe Trogir
Tina Ujevića 11, 21220 Trogir

Internet stranica: www.dom-trogir.hr
Kontakt-osoba: mr.sc. Nenad Belas

Tel.:021 881 522

E-mail adresa: korisnik534@mdomsp.hr
 

Za više informacija o EU fondovima:

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Doma za odrasle osobe Trogir

upute541654

Upute za posjetitelje institucija socijalne skrbi

Upute za posjetitelje institucija socijalne skrbi

LETAK (pdf)

Za zdravlje i dobrobit korisnika institucija važno je da ostanu povezani sa svojom obitelji. Koristite tehnologiju koja nam je dostupna i održavajte redoviti kontakt s osobama koje su korisnici institucija, bilo da se radi o clanovima obitelji ili prijateljima.
Šaljite im fotografije, obavještavajte ih o novostima, brinite o njima. Njihova svakodnevica značajno se promijenila, pomozimo im zajedno da posljedice tih promjena budu što blaže.

Physiotherapist Helping Patient While Exercising

Natječaj za fizioterapeuta

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

– stručni radnik II. vrste – fizioterapeut (m/ž) – jedan izvršitelj, rad na neodređeno puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad od šest mjeseci.

 

Mjesto rada: Trogir

 

Uvjeti: završen stručni studij fizioterapije,

položen stručni ispit,

odobrenje za samostalan rad

poznavanje rada na računalu,

dokaz da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

 

Uz prijavu obvezno priložiti:

 

a) životopis

b) ovjeren preslik svjedodžbe o završenom školovanju,

c) preslik domovnice i/ili osobne iskaznice

d) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja

e) uvjerenje o položenome stručnom ispitu,

f) odobrenje za samostalan rad

g) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf  .

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za odrasle osobe Trogir, Tina Ujevića 11, 21220 Trogir, »Za natječaj – fizioterapeut«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Dom za odrasle osobe Trogir pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

baner_najam850

Poziv za dostavu ponuda za najam stambenih jedinica 10/2020

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA  ZA NAJAM STAMBENIH JEDINICA

Dom za odrasle osobe Trogir poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe na dostavu ponuda za najam stambenih jedinica.

Dom Trogir u svrhu pružanja usluge organiziranog stanovanja uz podršku, traži ukupno 5 (pet) dvosobnih ili trosobnih stambenih jedinica za najam na području Trogira.

Stambene jedinice moraju ispunjavati uvjete prostora za pružanje usluga organiziranog stanovanja sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (N.N. br. 40/14 i 66/15).

Obilazak lokacije je obvezan  prije donošenja odluke.

Ponude se mogu dostaviti za jednu ili više jedinica istovremeno.

Ponudbeni listovi za sastavljanje ponude mogu se preuzeti na web stranici Doma Trogir.

Uz popunjeni Ponudbeni list dostavljaju se i slijedeći dokumenti:

–     Dokaz o vlasništvu (vlasnički i posjedovni list)

–     Preslika osobne iskaznice za fizičku osobu, odnosno

–    Izvod iz sudskog registra za pravnu osobu (ne stariji od 6 mjeseci).

–    Potvrda iz Porezne uprave da najmodavac nema dugovanja prema RH po      osnovi javnih davanja

Ugovor o najmu sklapa se sa odabranim ponuditeljem na razdoblje do 3 (tri) godine.

Cijenjene ponude sa obveznom naznakom „Ponuda za najam stana – ne otvaraj“ molimo dostavite  najkasnije do 05.11.2020. na adresu:

Dom za odrasle osobe Trogir
Tina Ujevića 11
21220 Trogir

vazno-szst-1024x538

Posjete korisnicima u stambenim zajednicama

Posjete korisnicima u stambenim zajednicama trebaju se najaviti dan ranije zbog osiguravanja mjera zaštite korisnika.

Kontakt osoba: Alemka Tramontana, zastupnica

                           mob: 095 808 7628                                   

 

vazno-szst-1024x538

Obavijest POSJETITELJIMA

Od 18.svibnja omogućuju se posjete korisnicima Doma za odrasle osobe Trogir uz STROGO PRIDRŽAVANJE EPIDEMIOLOŠKIH MJERA.
Preporuka je da se posjete održavaju radnim danima u periodu od 10:00 do 15:00 h uz prethodnu raniju najavu (24 sata ranije obavijestiti stručne radnike na telefonski broj: 021/885-381 (Ambulanta Doma).

Svi posjetitelji obvezni su uz DEZINFEKCIJU RUKU NOSITI ZAŠTITNU OPREMU (MASKU I RUKAVICE) I ODRŽAVATI PROPISANU FIZIČKU UDALJENOST.
Također svim posjetiteljima će se na dolasku mjeriti tjelesna temperatura te će isti morati potpisati izjavu da nemaju simptome COVID-19, da nisu u samoizolaciji i da ukućani s kojima žive nemaju respiratornih problema.