klasicna-spavaca-soba

Poziv za dostavu ponude – za nabavu namještaja

Poziv za dostavu ponude

 

DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Tina Ujevića 11

21220 Trogir

 

Klasa: 550-00/19-01/256

Ur. broj: 534-01-03-19-1

 

Trogir, 28.03.2019.g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Poziv za dostavu ponude

 

 

Pozivamo Vas da podnesete ponudu za nabavu namještaja.

Naziv i opis proizvoda navedeni su u troškovniku koji je sastavni dio poziva za nadmetanje.

Isporuka artikala je 15 dana od dana obavijesti izabranog ponuđača.

Dezen po izboru naručitelja.

            Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave na internetskoj stranici na adresu:

            DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

            TINA UJEVIĆA 11, 21220 TROGIR

 

 

 

 

                                                                                               Ravnatelj:

                                                                                               mr.sc. Nenad Belas