download

Odluka o poništenju natječaja za imenovanja ravnatelja 2022

DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Upravno vijeće

 Klasa: 550-00/22-01/765

Ur.br.: 2184-9922-22-1

Trogir, 26.08.2022.g.

Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Trogir na svojoj sjednici dana 26.08.2022.g. donosi:

 

 

 

 O  D  L  U  K  U

o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

 

 

I

 

 

Poništava se raspisani natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe Trogir.

 

II

 

Natječaj je objavljen putem Hrvatskog zavoda  za zapošljavanje, na web-stranicama odnosno na oglasnoj ploči ustanove i Hrvatskog zavoda  za zapošljavanje te u „Narodnim novinama“ dana 24.08.2022.g.

 

III

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

                                                                                  Predsjednica Upravnog vijeća:

                                                                                   Katica Brkan, bacc.oec.